.

แท็กซี่อันตราย! หมดอายุการใช้งานงดใช้บริการเด็ดขาดแท็กซี่อันตราย! หมดอายุการใช้งานงดใช้บริการเด็ดขาด

 
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า การฝ่าฝืนใช้รถแท็กซี่สิ้นอายุการใช้งานมารับจ้างรับ-ส่งผู้โดยสาร ส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพให้บริการต่ำกว่ามาตรฐาน ทำให้เกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนและมีความผิดตามกฎหมาย โดยได้จัดผู้ตรวจการขนส่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 
ทั้งนี้ หากพบแท็กซี่ฝ่าฝืนกระทำผิด จะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 5 (10) ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และยึดป้ายทะเบียนรถทันที
 

นอกจากนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์ใช้งานรถแท็กซี่ สามารถสังเกตหมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนก่อนใช้บริการ ดังนี้
กรณีแท็กซี่นิติบุคคล (สหกรณ์) หมวดที่ครบอายุการใช้งาน ประกอบด้วย ทฉ, ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพ, ทม, ทย, ทร และ ทล
กรณีแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลือง หมวดที่ครบอายุการใช้งาน ประกอบด้วย ทจ, มก, มข, มค, มง และ มจ
 
ไม่เพียงเท่านี้ ผู้ใช้บริการควรสังเกตสภาพรถแท็กซี่เพิ่มเติม เช่น ตัวรถมีความมั่นคงต่อการโดยสาร, มีโป๊ะไฟบนหลังคา, ป้ายแสดงสถานะว่าง, ข้อความแท็กซี่ส่วนบุคคล หรือนิติบุคคล, หมายเลขทะเบียนรถ, ข้อความ “ร้องเรียนแท็กซี่ โทร.1584”, ภายในรถมีบัตรประจำตัวผู้ขับรถ เป็นต้น
 
การกำหนดอายุการใช้งานรถแท็กซี่ถูกกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก เพื่อให้รถมีสภาพมั่นคงแข็แรงพร้อมให้บริการประชาชนอย่างปลอดภัย หากครบอายุการใช้งานต้องรีบส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียนรถเพื่อแจ้งระงับทะเบียนใน 30 วัน ถอดส่วนควบของตัวรถ และห้ามนำไปใช้รับ-ส่งผู้โดยสารเด็ดขาด
 
ผู้ที่พบเห็นการลักลอบให้บริการแท็กซี่หมดอายุสามารถแจ้งได้ที่ 1584 หรือเฟซบุ๊ค “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”
แชร์บอกต่อ:

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *