.

พาสปอร์ตเล่มเดียวเที่ยวได้ 7 ประเทศ ไม่เป็นความจริงพาสปอร์ตเล่มเดียวเที่ยวได้ 7 ประเทศ ไม่เป็นความจริง

 
กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าพาสปอร์ตรถยนต์สามารถใช้ได้ใน 7 ประเทศนั้นไม่เป็นความจริง โดยพาสปอร์ตรถยนต์ สามารถใช้ได้เฉพาะใน ประเทศลาว ประเทศเดียวเท่านั้น เป็นไปตามความตกลงร่วมกันระหว่าง ไทย-ลาว เพื่อให้สามารถนำรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกไปใช้ในประเทศลาวได้
 
passport-thailand
ส่วนประเทศกัมพูชาได้มีความตกลงร่วมมือกันเฉพาะรถโดยสารและรถบรรทุกเท่านั้น สำหรับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องนี้แต่อย่างใด สามารถติดต่อขอหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ตรถ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยแนบหลักฐาน ได้แก่ สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ , บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ , สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีที่เป็นรถนิติบุคคล , หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
 
ทั้งนี้ การทำพาสปอร์ตรถยนต์ไปใช้ในประเทศลาว จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 55 บาท หลังจากนั้นต้อง ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ แผ่นป้ายละ 100 บาท จำนวน 2 แผ่น สามารถยื่นขอได้เฉพาะที่สำนักงานที่รถจดทะเบียนไว้เท่านั้น
แชร์บอกต่อ:

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *