.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2562 ฤกษ์ดีซื้อบ้านใหม่ บ้านหลังแรก ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2019ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2562 ฤกษ์ดีซื้อบ้านใหม่ บ้านหลังแรก ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2019

 
การหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เป็นการหาวันดีที่จะเข้าไปอยู่อาศัยครั้งแรก ซึ่งการเลือกวันที่ดีจะส่งผลให้ผู้อาศัยที่อยู่ในบ้านพบแต่ความรุ่งเรือง มีความสุข ความเจริญ ซึ่งเป็นความเชื่อโบราณของไทยที่นิยมยืดถือปฏิบัติกันยาวนาน
 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนมกราคม
วันที่ 1 มกราคม เวลา 8:26 – 11:35
วันที่ 9 มกราคม เวลา 9:54 – 15:19
วันที่ 19 มกราคม เวลา 9:19 – 14:33
วันที่ 29 มกราคม เวลา 9:16 – 15:45
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 9:19 – 14:39
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 9:33 – 16:49
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 9:42 – 13:19
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 9:45 – 14:22
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนมีนาคม
วันที่ 9 มีนาคม เวลา 9:52 – 13:59
วันที่ 16 มีนาคม เวลา 10:02 – 15:49
วันที่ 24 มีนาคม เวลา 10:09 – 13:19
วันที่ 29 มีนาคม เวลา 8:39 – 14:22
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนเมษายน
วันที่ 2 เมษายน เวลา 9:22 – 15:03
วันที่ 6 เมษายน เวลา 9:09 – 13:49
วันที่ 19 เมษายน เวลา 10:09 – 14:19
วันที่ 26 เมษายน เวลา 11:29 – 15:19
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม
วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 9:19 – 15:03
วันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 9:11 – 13:49
วันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10:24 – 14:19
วันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 11:29 – 15:19
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน
วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 9:19 – 15:03
วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 9:11 – 13:49
วันที่ 25 มิถุนายน เวลา 10:24 – 14:19
วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 11:29 – 15:19
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม
วันที่ 5 กรกฎาคม เวลา 9:02 – 15:03
วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 10:09 – 13:49
วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10:29 – 14:19
วันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 9:29 – 15:19
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม
วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 9:59 – 13:59
วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 9:59 – 13:59
วันที่ 15 สิงหาคม เวลา 9:33 – 12:46
วันที่ 24 สิงหาคม เวลา 9:52 – 14:09
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนกันยายน
วันที่ 5 กันยายน เวลา 9:09 – 14:54
วันที่ 9 กันยายน เวลา 9:19 – 15:29
วันที่ 12 กันยายน เวลา 9:12 – 14:50
วันที่ 26 กันยายน เวลา 8:19 – 14:09
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนตุลาคม
วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 10:54 – 16:45
วันที่ 8 ตุลาคม เวลา 10:31 – 16:24
วันที่ 11 ตุลาคม เวลา 9:39 – 13:01
วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 9:29 – 15:29
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 9:45 – 16:19
วันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 9:39 – 16:01
วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 9:49 – 15:42
วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 9:22 – 15:16
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือนธันวาคม
วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 10:15 – 15:32
วันที่ 9 ธันวาคม เวลา 10:09 – 15:19
วันที่ 19 ธันวาคม เวลา 9:36 – 15:49
วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 9:15 – 15:20
แชร์บอกต่อ:

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *