.

ดูดวง ดูดวงรายสัปดาห์ 18 – 27 สิงหาคม 2557 ดูดวงรายสัปดาห์ 12 ราศี ดูดวงแม่นๆดูดวง ดูดวงรายสัปดาห์ 18 – 27 สิงหาคม 2557 ดูดวงรายสัปดาห์ 12 ราศี ดูดวงแม่นๆ

 

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีมังกร

ดูดวงทั่วไป
ผู้เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ นักบริหารการจัดการที่เก่งกาจ ที่กำหนดชีวิตไปตามกฎ ระเบียบ กติกาของสังคม ..อย่างเคร่งครัด ..เป็นที่รักชื่นชมก็มาก แต่มีคนไม่ชอบ..ก็เยอะมาก เช่นกัน!!
ดูดวงการเงิน
เป็นสัปดาห์ที่ควรวางแผนการเงินให้รอบคอบ ระงับใจเรื่องที่ไม่จำเป็น เพราะมีโอกาสที่รายจ่ายจำเป็น กะทันหัน จะสูงกว่ารายรับ ที่อาจทำให้การเงินติดขัดตอนปลายเดือนได้
ดูดวงการงาน
ต้นสัปดาห์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรระวังการเจรจา ติดต่อ แบ่งปันผลประโยชน์กับหุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา อาจถูกเอาเปรียบ ถูกเบียน ถูกแบ่ง อย่างไม่เป็นธรรม สำหรับมนุษย์เงินเดือน เป็นระยะที่ควรแก้ไข ทำงานที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จ เพราะอาจถูกโยกย้าย หรือ ได้รับคำสั่งให้เดินทางกะทันหัน
ดูดวงความรัก
เป็นระยะที่ความรักอาจไม่ราบรื่นนักจนอาจจืดจาง ร้างรา สำหรับคนคิดเล็ก คิดน้อยให้เห็นเด่นชัดในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ นั่นของเธอ นี่ของฉัน สำหรับคนโสดที่ยังรอ..รัก เดินทางไกล หรือกลับบ้าน ถิ่นกำเนิด อาจได้พบรัก เจอเนื้อคู่ที่ถูก…จัดให้
ดูดวงครอบครัว
เป็นระยะที่ควรระวัง บุตร-ธิดา กับความสัมพันธ์กับเพื่อน โดยเฉพาะที่คบกันผ่านโลกออนไลน์ อาจถูกหลอกลวง เป็นอันตราย
ดูดวงโชคลาภ
ยังอยู่ในระยะที่ควรระวัง “ข้อมูล” มีเกณฑ์ทำให้ตัดสินใจผิดพลาด สูญเสียเงินทองจำนวนมากได้
ดูดวงสุขภาพ
ยังอยู่ในเกณฑ์สำหรับผู้ที่ทำงานในท้องที่เสี่ยงอันตราย หรือ ในโรงงาน ให้ระวังอุบัติเหตุจากเครื่องจักร หรือ อุบัติภัยที่เกิดขึ้นกะทันหัน
คำแนะนำ
การเดินแต่ละก้าวที่เคยเดินอย่างช้า ๆ เพราะระมัดระวัง ควรรวดเร็วให้มากขึ้น ตัดสินใจให้เด็ดขาด แต่ต้องกระทำอย่างมี “สติ” กิจกรรมที่ทำนั้นถึงจะได้ผลอย่างที่คาดหวัง
 

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีกุมภ์

ดูดวงทั่วไป
นักอุดมคติ ผู้กระตือรือร้น สนใจในวิทยาการหลากหลาย สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น มีความสามารถที่จะนำสิ่งที่เป็น..นามธรรม มาคิด มาปฏิบัติ จนเป็น ..รูปธรรมอย่างมีระบบและชัดเจน
ดูดวงการเงิน
รายได้-รายจ่าย หมุนเวียนได้ดี ไม่ติดขัด มีเกณฑ์ได้โชค มีลาภ จากอดีต ..เงินชดเชย ผลประโยชน์ที่ควรได้แต่ถูกเบียดบังไว้ หรือ ลูกหนี้เก่าที่แทงสูญไปแล้ว นำเงินมาคืน
ดูดวงการงาน
ปลายสัปดาห์ให้ระวัง ธุรกิจ ภารกิจหรือ การทำธุรกรรมทางการเงินที่อยู่ในระยะวิ่งเต้น ดิ้นรนที่จะได้มา อาจมีอุปสรรค ทำให้ล่าช้า หรือหวังได้ร้อยแต่ได้แค่ครึ่งเดียว แต่โดยภาพรวม …เริ่มต้นติดต่อ นัดหมาย เจรจา กับ หุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา รวมถึงเจรจาประนีประนอม กับ คู่ความ จะอยู่ในเกณฑ์ดี ..และการเริ่มต้นที่ดี จะมีโอกาสสำเร็จได้กว่าครึ่งแล้ว
ดูดวงความรัก
เป็นสัปดาห์ที่ควรระวัง “คำพูด” ที่ปล่อยออกมาตามอารมณ์ ที่ไม่ได้กลั่นกรอง อาจทำให้คนรัก คู่ครอง เจ็บปวด และ หมางใจ ที่อาจเป็นรอยร้าวจนแตกหักต่อไปได้ แต่สำหรับคนโสดที่ยังไขว่คว้าหาความรัก …การสื่อสารในโลกออนไลน์ อาจทำให้พบคนที่พึงใจที่อาจสานสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ระวังการ “สร้างภาพ” อาจทำให้ร้างลาอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ดูดวงครอบครัว
ระวังของชิ้นเล็กๆ แต่มีค่าราคาแพงที่เก็บไว้ในบ้านสูญหาย … เป็นสัปดาห์ที่ไม่ควรนำคนรับใช้ใหม่เข้าบ้าน อาจก่อปัญหาทำให้เดือดร้อนได้
ดูดวงโชคลาภ
โอกาสในการแสวงหาโชคลาภ อยู่ในเกณฑ์พลิกผัน ไม่แน่นอน ได้มาก..หมดมาก
คำแนะนำ
เป็นระยะเวลาที่ชาวราศีกุมภ์ ควรจะเปลี่ยนแปลง ทำสิ่งใหม่ ๆ ให้กับตัวเอง ให้สดใส และ “ดูดี” อย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวให้แปลกตาจากเดิม ก็จะมีส่วนช่วยส่งเสริมชาวราศีกุมภ์ ได้เริ่มต้นประสบความสำเร็จทั้งการเงิน การงาน และความรัก ในปีนี้
 

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีมีน

ดูดวงทั่วไป
ผู้เปรียบเสมือน “ปลา” ที่แหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรของความคิด และ ความรู้สึกที่ไม่มีขอบเขต…
ดูดวงการเงิน
รายได้-รายจ่าย หมุนเวียนได้ดี แต่ให้ระวังปลายสัปดาห์ ใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือให้บุตร-ธิดา โดยไม่มีขีดจำกัด อาจทำให้การเงินติดขัดในสัปดาห์หน้าได้
ดูดวงการงาน
เป็นสัปดาห์ที่ควรทบทวนแผนงาน โครงการใหม่ๆ ให้รอบคอบก่อนจะลงทุน ทุ่มเท โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ งานใหญ่ หรูหรา อาจทำให้ขาดทุนได้ สำหรับมนุษย์เงินเดือน มีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญ จากเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา แต่ให้ระวัง ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อาจทำให้มีปัญหา เดือดร้อนได้
ดูดวงความรัก
ความรัก กับ ความถูกต้อง… เป็นสัปดาห์ที่ชาวราศีมีนที่มีปัญหารักซ้อน ซ่อนรัก… ควรมีสติ ยั้งคิดก่อนที่จะทำให้ชีวิตพังพินาศจากอารมณ์หวั่นไหว กับความสัมพันธ์รักสามเส้า ..รักคนมีคู่อยู่แล้ว หรือ รักคนที่ไม่ใช่คู่ครอง
ดูดวงครอบครัว
เป็นสัปดาห์ที่ควรใส่ใจ ดูแลพฤติกรรมของบุตร-ธิดา ให้มากๆ โดยเฉพาะในเรื่องการใช้จ่าย และยังอยู่ในเกณฑ์ญาติพี่น้องให้ลาภ ญาติผู้ใหญ่ให้คุณ ที่จะเป็นมงคลกับชาวราศีมีน ในการดูแลใส่ใจ อนุเคราะห์ และ ช่วยเหลือที่จะกระทำได้
ดูดวงโชคลาภ
มีโอกาสได้โชค มีลาภ จากการเป็นผู้ให้…โดยเฉพาะกับญาติผู้ใหญ่ และ ญาติพี่น้อง
 

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีเมษ

ดูดวงทั่วไป
ราศีต้นธาตุไฟ บอกถึงความร้อนแรงแห่งความคิด จินตนาการที่สร้างสรรค์ อย่างบริสุทธิ์ เวลาเจอปัญหา คนส่วนมากก็จะบอกว่า ใจเย็นๆ ค่อยคิด ค่อยทำ พิจารณาให้รอบคอบ แต่ชาวราศีเมษ จะพูดง่ายๆ …ทำอะไรได้ก็ทำไป อย่าเรื่องมาก!!!
ดูดวงการเงิน
ลมเพลมพัด มีเกณฑ์ได้โชค มีลาภ โดยไม่คาดฝัน แต่ให้ระวัง สิ่งที่คาดหวัง ทุ่มเทให้มากๆ อาจไม่ได้…เป็นสัปดาห์ที่ไม่ควรลงทุน หรือ ให้กู้ยืม เพราะมีเกณฑ์เสี่ยงสูงมากที่จะถูก..ชักดาบ
ดูดวงการงาน
เป็นระยะเวลาที่เหมาะจะวางแผนงาน ทั้งลงทุน ทำโครงการ รวมถึงการเจรจา ติดต่อ เพื่อจะหาแหล่งเงินทุน หาสินค้าตัวใหม่ หรือ หางานใหม่ สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่กำลังหางานใหม่ ..ติดต่อสมัครงาน หางานด้วยตัวเอง ไม่ต้องหวังพึ่งพาใคร จะมีโอกาสได้สูง
ดูดวงความรัก
ความรักที่ถึงทางตัน แก้ไขไม่ได้แล้ว อาจถึงเวลาที่ต้องตัดใจหันหลัง หาเส้นทางใหม่ เพราะเป็นระยะเวลาที่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ จากญาติผู้ใหญ่เป็นสื่อ หรือ พบปะ สื่อสารกันในโลกออนไลน์ อาจทำให้พบรัก เจอคนรู้ใจ ที่พร้อมจะเดินไปบนเส้นทางรักใหม่ด้วยกัน
ดูดวงครอบครัว
เอาใจใส่ไม่ใช่สุขภาพกาย แต่เป็นสุขภาพใจของ “พระในบ้าน” ด้วยการเจรจาที่อ่อนโยน ฟังไพเราะหู ก็จะเป็นสิริมงคลที่จะทำให้บ้านของชาวราศีเมษ ร่มเย็น มีความสุข….
ดูดวงสุขภาพ
เป็นระยะที่ควรระวัง “อาหาร” รสจัด ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือ อาหารแปลกๆ ไม่คุ้นปาก อาจทำให้ปวดท้อง ท้องเสีย จนเข้าโรงพยาบาลได้
ดูดวงโชคลาภ
โอกาสในการแสวงหาโชคลาภ อยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงการเดินทางกลับบ้านเกิด หรือ เยี่ยมเยือนญาติผู้ใหญ่ตอนปลายสัปดาห์นี้…อาจโชคดี!!
 

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีพฤษภ

ดูดวงทั่วไป
ชาวราศีธาตุดิน ที่ทุกการกระทำ มีเจตจำนงแน่วแน่ เป็นสิ่งที่กระทำได้ ทำแล้วต้องได้ผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ ถ้าไม่แน่ใจ ก็จะไม่ทำ!!……
ดูดวงการเงิน
การแสวงหารายได้จะมาจากงาน.คิด เขียน หรือ เจรจา ติดต่อที่ต้องใช้ความหนักแน่น ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ถึงจะประสบความสำเร็จ แต่ให้ระวังอารมณ์หงุดหงิดระยะนี้ อาจทำให้ไม่รอบคอบในการใช้จ่าย จนถูกคดโกง หรือเบียดบังจากบริวาร หรือ คนใกล้ชิด
ดูดวงการงาน
“รื้อ” งานเก่าที่คั่งค้างมาทำให้เสร็จ หรือ ติดต่อกับลูกค้าเก่าๆ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน อาจได้ผลงาน เป็นที่พึงพอใจของเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา แต่ที่สำคัญเป็นระยะเวลาที่ควรใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษในการเจรจา ติดต่อ โดยเฉพาะกับ “ผู้ใหญ่” ไม่ควรดื้อรั้น ขัดขืน หรือ โต้แย้งกับการตัดสินใจหรือคำสั่งของท่าน
ดูดวงความรัก
อารมณ์อ่อนไหว ไม่หนักแน่น คล้อยตามความคิดเห็นของญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิด อาจเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ความรัก ความสัมพันธ์ที่ยาวนานถึงทางแยก ที่ต้องแยกกันเดิน สำหรับคนโสด เกณฑ์พบรัก ที่ผ่านมาจากการเดินทาง หรือ ญาติพี่น้องจัดหา ที่ยังต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องวัดใจ
ดูดวงครอบครัว
เป็นสัปดาห์ที่เหมาะจะซ่อมแซม หรือ ตกแต่งบ้านใหม่ การกำจัดสิ่งรก ๆ ในบ้าน หรือ ในชีวิต ออกไปบ้าง อาจทำให้ชีวิตงดงาม แจ่มใส ขึ้นมาอีกครั้ง
ดูดวงสุขภาพ
ยังอยู่ในระยะที่ควรระวังร่างกายอ่อนแอ สุขภาพทรุดโทรม เพราะการใช้ร่างกายอย่างหักโหม พักผ่อนไม่เพียงพอ รวมทั้งยังควรระวัง อุบัติเหตุ อุบัติภัย จากรถยนต์ สัตว์มีพิษ ของร้อน ของมีคม หรือ …ตกจากที่สูง
ดูดวงโชคลาภ
ให้ระวัง “อารมณ์” หงุดหงิด ขุ่นมัว คล้อยตามคนอื่น อาจมีผลทำให้การลงทุน เสี่ยงโชค เก็งกำไร อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงที่จะขาดทุน..สูงมาก
 

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีเมถุน

ดูดวงทั่วไป
ราศีธาตุลม ที่มีดาวพุธ ดาวแห่งความคิด สติปัญญา เป็นเจ้าเรือน บอกถึง เป็นคนชอบเรียนรู้ และ ชอบสั่งสอน แต่การถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลใดๆ จะมาจากสิ่งที่ตัวเองได้เห็น และ ได้ยินเท่านั้น จะจริงหรือเท็จ จะมีความนัย ลับ ลวง พราง หรือไม่….ไม่สน!!!
ดูดวงการเงิน
รายจ่ายผันแปรไปตามอารมณ์ ไม่ใช่ตามความจำเป็น แต่สัปดาห์นี้ควรระวัง..ถูกล่อหลอกให้ฝันเฟื่อง แสวงหารายได้ที่เกินจริง…อย่างเช่น ลงทุนน้อย ผลตอบแทนสูง ที่อาจทำให้เสียรู้ เสียเงินจำนวนมากได้
ดูดวงการงาน
เสนอผลงาน งานคิด งานเขียนที่ได้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง แต่ให้ระวังในการติดต่อ เจรจา ควรรวบรัด ลงนามทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะถึงตกลงกันแล้ว ก็อาจพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สำหรับมนุษย์เงินเดือน เป็นระยะที่เหมาะจะทำงานตามคำสั่ง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่ควร “แหกคอก” ทำตามอารมณ์ เพราะอาจส่งผลให้เดือดร้อน ยุ่งยากได้
ดูดวงความรัก
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง…เป็นระยะเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง หลบหลีกสถานการณ์ที่จะทำให้มีปัญหา ขัดแย้งกับคนรัก คู่ครอง เพราะอาจทำให้ปัญหาที่มีอยู่แล้ว ลุกลามใหญ่โตขึ้นมาได้ สำหรับคนโสด รักใคร ชอบใคร แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจน อาจจะสมหวังในระยะนี้
ดูดวงครอบครัว
เป็นระยะเวลาที่ควรระมัดระวัง “คำพูด” กับญาติพี่น้อง ที่อาจทำให้หมางใจ หรือ พูดแล้วทำไม่ได้ตามที่ได้รับปาก ก็อาจทำให้ขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทกันได้
ดูดวงสุขภาพ
ไม่ควรประมาท …สำหรับสตรีราศีเมถุนที่กำลังตั้งครรภ์ ยังควรใส่ใจ ดูแลสุขภาพให้มากๆ .. ระวังอุบัติเหตุจากการกระทบ กระแทก หรือ ตกจากที่สูง เช่นกัน
ดูดวงโชคลาภ
ดาวอังคาร ดาวบาปเคราะห์โคจรเข้ามาสถิตยังราศีที่มีผลกับโชคลาภทางการเงินของชาวราศีเมถุนแล้ว เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า..ควรหลีกเลี่ยงที่จะ..เสี่ยง..ที่จะแสวงหาลาภผลด้วยการเสี่ยงโชค เก็งกำไร หรือ การพนัน เพราะมีเกณฑ์ที่จะขาดทุน หมดตัว สูงมาก
 
ดูดวงรายสัปดาห์-18-สิงหาคม-2557-2014

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีกรกฎ

ดูดวงทั่วไป
ราศีต้นธาตุน้ำ ผู้ดำเนินชีวิตไปตามเสียงเรียกร้องของ..หัวใจ ขึ้นกับความรู้สึก ไม่อ้างอิง หรือ ยึดถือ ตำรา หรือ ทฤษฏีใดๆ โลกจะหมุนซ้ายหรือขวา ก็ไม่สน แต่ถ้าความรู้สึกบอกว่าถูกต้อง ก็จะทำ แต่ถ้าไม่ใช่ ก็จะปฏิเสธ หรือ ต่อต้าน โดยทันที
ดูดวงการเงิน
นอกจากความคิด สติปัญญา จะทำให้เกิดรายได้สำหรับชาวราศีกรกฎแล้ว สัปดาห์นี้ยังอาจได้โชค มีลาภที่ไม่คาดคิด ลอยมา แต่ยังควรระมัดระวัง การใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ เพราะยังอยู่ในเกณฑ์ ได้มาก..หมดมาก
ดูดวงการงาน
เป็นระยะเวลาที่ชาวราศีกรกฎ ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง การติดต่อ เจรจา เป็นเงินเป็นทอง อาจได้มากกว่าที่คาดหวัง …. มนุษย์เงินเดือน ที่อยากหางานใหม่ ติดต่อสมัครงานในเวลานี้จะมีโอกาสสูง แต่ให้ระวังสำหรับกิจการของครอบครัว ให้ระวัง ผลประโยชน์ขัดกัน อาจทำให้มีปัญหาขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่ หรือ พี่น้องได้
ดูดวงความรัก
อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล เจ้าอารมณ์ อยากเอาชนะ อาจทำให้บรรยากาศความรัก ตึงเครียด ขุ่นมัวมากขึ้นในสัปดาห์นี้ แต่สำหรับชาวราศีกรกฎที่ยังโสด อยู่ในระยะ “เลือกได้” ควรใช้เวลาพิจารณาให้นานๆ ก่อนตัดสินใจด้วยเหตุผล ไม่ใช่จากความรู้สึกหวือหวา หรือ ความต้องการที่เร่งเร้า
ดูดวงครอบครัว
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรใส่ใจ ดูแล ญาติผู้ใหญ่ “พระในบ้าน” ให้มากๆ เพราะอาจเจ็บป่วย ไม่สบาย กะทันหัน
ดูดวงสุขภาพ
นอนหลับไม่สนิท อาจส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรม จิตใจฟุ้งซ่าน …ออกกำลังกาย ดื่มน้ำให้มากๆ พักผ่อนมากขึ้น ก็จะช่วยได้
ดูดวงโชคลาภ
สัปดาห์นี้โชคลาภ..มีเกณฑ์ลอยเข้ามาเอง ไม่ใช่เกิดจากการวิ่งเต้น แสวงหาใด ๆ
คำแนะนำ
เป็นระยะที่ชาวราศีกรกฎจะเดินหน้า จะมีพลังที่จะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ และสามารถสร้างสภาวการณ์ สร้างเงื่อนไขที่ต้องการ โดยไม่ต้องพึ่งพิง หรือ อาศัยใคร แต่ควรระวัง ต้องไม่ใช่เป็นการกระทำที่รุนแรง หรือ ..เหยียบหัว ทำลายล้าง ผู้อื่น เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนา เช่นกัน
 

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีสิงห์

ดูดวงทั่วไป
ราศีธาตุไฟ ที่มีดาวอาทิตย์ ดาวธาตุไฟเช่นกัน ครองเรือน ..แสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ทำให้อบอุ่น มีชีวิตชีวา แต่แสงกล้ายามเที่ยง ก็ร้อนแรง ทำให้เราเจ็บป่วย ไม่อยากอยู่ใกล้ หรือแสงหม่นมัวยามเย็น ก็บอกถึง …ชืดชา น่าเบื่อหน่าย เช่นกัน!!!
ดูดวงการเงิน
รายได้-รายจ่าย หมุนเวียนได้ดี แต่เป็นสัปดาห์ที่ควรทำใจกับการแสวงหารายได้เพิ่มเติม ที่อาจไม่ได้เร็วดังที่ใจคิด รวมถึงอาจถูกเบียน ถูกแบ่งอย่างไม่เต็มใจ
ดูดวงการงาน
เป็นสัปดาห์เริ่มต้นสำหรับผู้ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอาชีพ หรือ หน้าที่การงานการเจรจา ติดต่อ หรือ สมัครงาน จะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ให้ระวังการสื่อสารกับคนต่างชาติ ต่างศาสนา อาจไม่ชัดเจนจนทำให้ตึงเครียด มีปัญหากันได้
ดูดวงความรัก
ปลายสัปดาห์ระวังอารมณ์ร้อน ไม่ได้ดังใจ อยากจะให้ได้ดังที่ต้องการ อาจทำให้ความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์กับคนรัก คู่ครอง มีปัญหา ไม่ราบรื่น เท่าที่ควร สำหรับคนโสดที่อยู่ระหว่างรอ เดินหน้าทำงาน ทำภารกิจที่รับผิดชอบ แล้วความรักก็จะเดินตามมาเอง
ดูดวงโชคลาภ
ปลายสัปดาห์ ยังมีโอกาสได้โชค มีลาภ แต่ต้องทำใจ เพราะมีเกณฑ์ไม่ได้เต็มที่ดังที่หวัง
คำแนะนำ
ชีวิตที่เคยเฉื่อยชา จน หยุดนิ่ง ..เดินหน้าแล้ว เป็นระยะที่ชาวราศีสิงห์ควรปรับปรุงบุคลิกภาพ สร้างความสดใส กระฉับกระเฉง เพื่อเป็นพลังที่จะส่งเสริมทั้งหน้าที่การงาน และ ความรัก ให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง มากขึ้น
 

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีกันย์

ดูดวงทั่วไป
ราศีแห่งนางฟ้าที่งดงาม บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา แต่..ไม่โง่ ดังนั้น ทั้งความคิด จิตใจ และการกระทำ ….ก็จะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ เปิดเผย และจริงใจ
ดูดวงการเงิน
ปลายสัปดาห์ อาจได้ลาภ ได้ผลประโยชน์จากการติดต่อกับมิตรสหาย แต่ควรวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ เพราะสัปดาห์หน้ามีเกณฑ์เสียเงินสูงมาก จนอาจทำให้ ลาภ ผลประโยชน์ที่ได้มา…หมด
ดูดวงการงาน
ทำดีแต่อย่าให้เด่น จะเป็นภัย อาจถูกนินทา ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสีย ชื่อเสียง และถูกกลั่นแกล้ง …เป็นสัปดาห์ที่ควรหลีกเลี่ยง การวิ่งเต้น ติดต่องานในทางลับลมคมใน อาจทำให้พลาดหวังในสิ่งที่หวัง
ดูดวงความรัก
ปลายสัปดาห์ การเดินทาง หรือ ร่วมสังสรรค์กับมิตรสหาย อาจทำให้ได้รื้อฟื้นมิตรภาพกับเพื่อนเก่า หรือ คนรักเก่า ที่อาจกลับมาสานสัมพันธ์รักกันใหม่ แต่ให้ระวังสำหรับคนมีคู่รัก คู่ครอง อยู่แล้ว …อดีตรักที่เคยทำให้เจ็บปวด อาจกลับมาเพื่อทำลายความสุขในวันนี้!!
ดูดวงครอบครัว
ใส่ใจ ดูแลบุพาการี ..อรหันต์ พระในบ้าน ก็จะทำให้ชาวราศีกันย์ได้รับสิ่งดีๆ ที่เป็นสิริมงคล ..กลับคืนมา
ดูดวงโชคลาภ
ปลายสัปดาห์อาจได้โชค มีลาภ จากการติดต่อ พบปะมิตรสหาย แต่ไม่ใช่การเสี่ยงโชค เพราะดาวบาปเคราะห์โคจรมาสถิตในราศีที่ส่งผลกระทบกับ “การเงิน” ของชาวราศีกันย์แล้ว จึงควรหลีกเลี่ยงการแสวงหารายได้ หาโชคลาภ ด้วยการ…เสี่ยง เพราะอาจส่งผลร้ายแรงตามมา ..ขาดทุนหมดตัว จนถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดี
 

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีตุลย์

ดูดวงทั่วไป
ราศีธาตุลม ผู้มี ดาวศุกร์ เทพีวีนัส เทพีแห่งความงาม ครองจิตวิญญาณ นั่นคือ สำหรับชาวราศีตุลย์ ความสวยงามทำให้โลกหมุน ทุกอย่างที่จะกระทำต้อง.. สวย… ไว้ก่อน
ดูดวงการเงิน
รับมาก จ่ายหมด…เป็นสัปดาห์ที่รายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี อาจได้ลาภ ได้ผลประโยชน์จากการทำงาน และ โชคลาภที่ลอยเข้ามา แต่ให้ระวัง พิจารณาให้รอบคอบ กับการนำเงินที่ได้ไปลงทุนต่อเนื่อง ขยายงาน อาจทำให้การเงินติดขัด หมุนไม่ทันในตอนปลายเดือนได้
ดูดวงการงาน
การเจรจา ติดต่อ โดยเฉพาะกับมิตรสหายในวงการเดียวกัน อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ให้ระวังอย่าเผลอ!! เพราะอาจพลิกผัน เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เป็นสัปดาห์ที่ควรระวังอย่าให้ความรู้สึก อารมณ์ อยู่เหนือเหตุผล พิจารณาอย่างมีสติ และ รอบคอบ ก็จะทำให้ธุรกิจ หน้าที่การงานไม่มีอุปสรรค หรือ ปัญหาใหญ่โต แต่สำหรับ กิจการครอบครัว ให้ระวังการเปลี่ยนแปลงวิธีบริหารงาน อาจทำให้มีปัญหาขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่ได้
ดูดวงความรัก
งานกับความรัก ที่แยกไม่ออก สำหรับชาวราศีตุลย์ระยะนี้ อารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจในเรื่องงาน อาจทำให้ความรักมีปัญหา แต่สำหรับคนโสด ปัญหาเรื่องงานที่ต้องแก้ไขร่วมกัน อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนที่คุณพึงใจ แนบแน่นมากขึ้น จนกลายเป็นความรัก
ดูดวงครอบครัว
เป็นระยะที่ควรใส่ใจ ดูแล ความรู้สึกของ “พระในบ้าน” ญาติผู้ใหญ่ให้มาก ๆ หลีกเลี่ยงที่จะมีปัญหา ขัดแย้งในเวลานี้ เพราะอาจทำให้ท่านไม่สบายใจ เจ็บป่วยได้
ดูดวงโชคลาภ
พิจารณาให้รอบคอบกับข้อมูล ข่าวสาร ที่ได้มาจากคนในวงการเดียวกัน หรือจากแหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุด ก่อนจะตัดสินใจเสี่ยง เพราะอาจพลิกผัน เปลี่ยนแปลง ได้อย่างรวดเร็วเกินกว่าจะคาดคิด
คำแนะนำ
ดาวพฤหัสบดี ดาวประธานฝ่ายศุภเคราะห์ โคจรเข้ามาสถิตในราศีกรกฎ ในตำแหน่งที่เป็นคุณประโยชน์ที่จะทำให้ชีวิต การงาน กิจการของชาวราศีตุลย์ เจริญ รุ่งเรือง ก้าวหน้า การลงทุน เริ่มโครงการใหม่ การขยายงาน อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ให้ระวังอย่าประมาทกับการขยายตัวแบบ “ฟองสบู่” มากไป อาจเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข ที่จะทำให้..ล้มได้เช่นกัน
 

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีพิจิก

ดูดวงทั่วไป
ผู้เปรียบเสมือนนกฟีนิกซ์ ที่การเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกภายใน จากสัญชาติญาณ จะนำไปสู่ชีวิตใหม่ การเริ่มต้นใหม่ ที่มีพลัง สร้างสรรค์ และ สดใส
ดูดวงการเงิน
อาจได้ลาภ ทั้งจากญาติผู้ใหญ่ คู่ครอง หรือได้รับผลประโยชน์ ผลกำไร เงินปันผล จากธุรกิจ แต่ให้ระวังได้มาก็อาจหมดไปกับเรื่องฟุ่มเฟือย หรือ การตัดสินใจอย่างไม่รอบคอบ
ดูดวงการงาน
ธุรกิจ กิจการที่ติดต่อต่างประเทศ หน่วยงาน องค์กรใหญ่ ๆ หรือ สถาบันการเงิน อยู่ในเกณฑ์ดี มีโอกาสสำเร็จดังที่หวัง แต่ให้ระวังการเจรจา ติดต่อ ควรทำอย่างรวดเร็ว และ รวบรัดที่จะผูกมัดให้กระทำตามที่ตกลง เพราะถ้าปล่อยไปตามน้ำ อาจมีเหตุพลิกผัน เปลี่ยนแปลงได้
ดูดวงความรัก
เป็นสัปดาห์ที่อาจพบรัก เจอเนื้อคู่ เป็นคนต่างชาติ ต่างศาสนา จากการเดินทางไกล ไปต่างประเทศ ทั้งท่องเที่ยวหรือศึกษาต่อ แต่ให้ระวังรักจากสัมพันธ์รักในโลกออนไลน์กับ..คนต่างชาติ หรือ พวกอลัชชี อาจถูกหลอกลวง เพื่อหวังผลประโยชน์ และทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้
ดูดวงสุขภาพ
เจ็บคอ ต่อมทอมซิลอักเสบ ระบบทางเดินหายใจติดขัด อย่าประมาทว่าแค่นี้แล้วซื้อยากินเอง ….พบแพทย์ ตรวจรักษา จะปลอดภัยกว่า
ดูดวงโชคลาภ
เป็นสัปดาห์ที่มีเกณฑ์ได้โชคลาภ ทั้งที่ลอยมาเอง และจากการแสวงหา ที่ต้องรอบคอบ ศึกษาข้อมูลให้ดี ๆ ก็จะมีโอกาส แม้จะไม่ได้มากดังที่หวัง
 

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีธนู

ดูดวงทั่วไป
ผู้มีพลังแห่งการไล่ล่า และ เล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ..ชีวิตที่มีแต่การพัฒนา ทั้งความคิด สติปัญญา เพื่อขึ้นสู่สิ่งที่ดีกว่า…เสมอ
ดูดวงการเงิน
รายได้อยู่ในเกณฑ์ดี อาจได้รับลาภ ผลประโยชน์จากคู่ครอง หุ้นส่วน คู่สัญญา แต่ต้นสัปดาห์ระวัง บริวาร คนใกล้ชิด หรือคนรับใช้ที่เป็นคนต่างชาติ ก่อเรื่องทำให้เดือดร้อน เสียเงินจำนวนมาก
ดูดวงการงาน
การติดต่อ กับหน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งขอข้อมูล หรือ ขอทุน ขออนุมัติเพื่อศึกษาต่อ หรือไปดูงานต่างประเทศ อยู่ในเกณฑ์ดี มีโอกาสสำเร็จดังที่หวัง แต่สำหรับ เจ้าของธุรกิจ หรือ นักบริหาร ที่มีลูกน้อง แรงงานเป็นคนต่างชาติ ควรใส่ใจ ดูแลเรื่องสวัสดิการ สวัสดิภาพ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่อย่างนั้น อาจส่งผลทำให้เดือดร้อน มีปัญหาได้
ดูดวงความรัก
เดินทางไกล ไปต่างจังหวัด หรือ ไปต่างประเทศ อาจทำให้ได้พบรัก เจอคนที่พึงใจ ที่อาจสานสัมพันธ์จนเป็นความรักได้ แต่สำหรับชาวราศีธนูที่มีสัมพันธ์รักกับลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ คนรับใช้ในระยะนี้ ให้ระวังจะถูก ..แบล๊คเมล์…ข่มขู่ เรียกร้องผลประโยชน์ และอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง กระทบต่อหน้าที่การงานในอนาคตได้
ดูดวงครอบครัว
ใส่ใจ ดูแล บริวาร คนรับใช้ หรือ สัตว์เลี้ยงแสนรักให้มากๆ เพราะอาจเจ็บป่วย ไม่สบาย หรือ ก่อเรื่องทำให้เดือดร้อน เสียเงินจำนวนมาก
ดูดวงสุขภาพ
สุขภาพดีไม่ใช่ดูดีจากภายนอก แต่ควรรักษา สุขภาพใจให้แข็งแรงด้วยเช่นกัน
ดูดวงโชคลาภ
พิจารณาข้อมูลให้รอบคอบ ก่อนตัดสินใจจะเสี่ยง เพราะสัปดาห์นี้มีเกณฑ์พลิกผันสูงมากในการลงทุน แสวงหาผลประโยชน์
แชร์บอกต่อ:

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *